Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w "Polityce Prywatności". X

Cennik

od 1.07.2012 r. zapłata wyłącznie przelewemZałącznik do Zarządzenia Marszałka

Województwa Wielkopolskiego

nr 39/2012 z 15 października 2012 r.

 

O P Ł A T Y

 

za czynności i materiały eksploatacyjne nie określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne
i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów
z operatu ewidencyjnego (Dz.U. nr 37, poz.333)

I. Opłaty za wydruki z plotera, łączenie rastrów, skanowanie i drukowanie wielkoformatowe, kserowanie.

L.p.

Usługa

Jednostka

Cena netto w zł

VAT (%)

1.

Drukowanie wielkoformatowe z całkowitym wypełnieniem*

arkusz

powyżej 1m2-65,04/m2

A0-65,04

A1-32,52

A2-16,26

A3- 8,13

A4- 4,07

 

23

23

23

23

23

2.

Drukowanie wielkoformatowe z częściowym wypełnieniem*

arkusz

powyżej 1m2-56,00/m2

A0-45,53

A1-22,76

A2-11,38

A3- 5,69

A4- 2,85

 

23

23

23

23

23

3.

Drukowanie wielkoformatowe kreskowe*

arkusz

powyżej 1m2-32,00/m2

A0-26,02

A1-13,01

A2- 6,50

A3- 3,25

A4- 1,63

 

23

23

23

23

23

4.

Skanowanie wielkoformatowe (do 600 dpi)

arkusz

A0=12,20

A1-A2=8,13

A3 i mniejsze=4,07

23

23

23

5.

Ksero czarno-białe

A4

0,16

23

6.

Ksero czarno-białe

A3

0,33

23

7.

Ksero kolorowe

A4

2,44

23

8.

Ksero kolorowe

A3

4,88

23

9.

Łączenie rastrów

arkusz

-pierwsze dwa 3,25

-kolejne 0,81

23

23

10.

Opracowanie map, danych geoinformatycznych, minimalna stawka 0,5 godz.

godzina

50,00

23

11.

Transformacja danych pomiędzy układami współrzędnych

plik

4,07

23

12.

Konwersja plików

plik

4,07

23

13.

Zapis na nośniku CD/DVD

1 płyta

4,07

23

14.

Zapis na nośniku BD-R

1 płyta

16,26

23

15.

Przygotowanie materiałów do wysyłki w kopercie (bez kosztów przesyłki pocztowej)**

1 wysyłka

4,07

23

16.

Przygotowanie materiałów do wysyłki w tubie (bez kosztów przesyłki pocztowej)**

1 wysyłka

8,13

23

17.

Udostępnianie plików do pobrania na FTP

zlecenie

4,07

23

Do podanych cen netto należy doliczyć podatek VAT (23%)

*W przypadku wydruku na papierze specjalnym (fotograficzny, większa gramatura) wysokość opłat ustala się stosując współczynnik 1,2.

** Koszty przesyłki – według cennika Poczty Polskiej

II. Opłaty za mapy analogowe

(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Dz.U. nr 37, poz.333)

MAPY DRUKOWANE

L.p.

Nazwa opracowania

Opłata

1.

Mapa Topograficzna 1:10000, układ 1965,1942,1992

20,00

2.

Mapa Topograficzna 1:25000, układ 1965

35,00

3.

Mapa Topograficzna 1:50000, układ 1965, 1942, 1992

35,00

4.

Mapa Topograficzna 1:100000, układ GUGiK80

70,00

5.

Mapa Sozologiczna 1:50000, układ 1942, 1992

20,00

6.

Mapa Hydrograficzna 1:50000, układ 1965, 1992

20,00

III. Opłaty za mapy cyfrowe

(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Dz.U. nr 37, poz.333)

MAPY CYFROWE

L.p.

Nazwa opracowania

Opłata

1.

Mapa Topograficzna 1:10000

układ 1965,1942,1992 – raster

układ 1992 – wektor

 

20,00

50,00

2.

Mapa Topograficzna 1:25000, układ 1965 - raster

35,00

3.

Mapa Topograficzna 1:50000, układ 1965, 1992 - raster

35,00

4.

Mapa Topograficzna 1:100000, układ GUGiK80 - raster

70,00

5.

Mapa Sozologiczna 1:50000, układ 1942, 1992

- raster

- wektor (baza danych)

 

20,00

50,00

6.

Mapa Hydrograficzna 1:50000, układ 1965, 1992

- raster

- wektor (baza danych)

 

20,00

50,00

7.

Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000, układ 1992

-raster - godło 1:10000

-wektor (baza danych) - godło 1:10000

 

20,00

50,00

8.

Mapa glebowo rolnicza 1:5000, 1:25000 – jednostka rozliczeniowa gmina

- raster

- wektor

 

20,00

50,00

 


[CMS] by cdweb.pl